Een kokerjuffer is een larve van de schietmot. Deze maken een klein kokertje voor de bescherming van hun kwetsbare achterlijf. Er blijken 5000 verschillende kokerjuffers te bestaan, die allemaal een ander soort bouwwerk maken. Ik zocht drie verschillende soorten in het riviertje de Geul, in Zuid Limburg. Daar gebruiken de larven steentjes voor hun bouwwerk, zo zijn de kokers als architectuur te bekijken. Steeds twintig foto's van elke soort zijn gefotografeerd en over elkaar gelegd, waaruit een ‘gemiddelde’ vorm is af te leiden. Zo’n minuscuul larfje blijkt de informatie in zich te dragen voor zo een complex bouwkundig bouwwerk. 

 

 
- Sven Fritz -
- Sven Fritz -
- Sven Fritz -
- Sven Fritz -
- Sven Fritz -
-